Våra tjänster

HÄLSOKONSULTATION MED COACHING 45 min

En hälsokonsultation är till stor hjälp för dig som vill förändra och förbättra något inom inom kost, träning och livsstil. Här hjälps vi nämligen åt att sätta strukturen för din kommande resa. Tillsammans kartlägger vi ditt nuläge, ditt önskade läge samt vad du behöver för att ta dig dit. Du kanske redan har egna konkreta mål som du vill ha hjälp med att uppnå eller så har du en mer generell önskan om att komma igång med kost och träning. Oavsett bakgrund och syfte så hjälper vi dig att sortera och prioritera mellan vilka olika alternativ som är relevanta för just dig.

Med dig får du en objektiv överblick var du står, vart du vill, vilka handlingsalternativ som finns, vad du själv kan börja med redan idag, vad du behöver hjälp med, med eller utan Folkhälsobolaget.

Pris: 450 kr

FUNKTIONSANALYSER

I en funktionsanalys analyserar vi din rörlighet, identifierar eventuella muskulära svagheter och styrkor, vi analyserar din förmåga till kroppskontroll samt stabilitet. Syftet är att synliggöra vilka områden som bör förbättras genom träning, om det finns begränsningar vi bör ta hänsyn till i utformandet av ett träningsprogram samt identifiera orsaker till skador/smärtor samt potentiella riskområden. Vi skapar helt enkelt förutsättningar för dig som kund att bygga upp en stark, skadefri kropp samt att kunna träna bort eventuella smärtor orsakade av felbelastning eller fel hållning.

Så här går det till:

Du kommer att få utföra ett antal funktionella övningar och rörelser. Du behöver inte vara träningsklädd, men du bör ha bekväma kläder som du kan röra dig obehindrat i. Eftersom vi bedömer rörelsemönster är det bra om du har relativ åtsittande kläder.

Du kommer därefter få med dig ett par tips på övningar baserat på vad vi hittar i analysen. Allt som allt tar genomgången ca 1 timma.

Pris: 750 kr

PERSONLIG TRÄNING

På Folkhälsobolaget skapar vi helt unika och individuella tränings- och kostrådgivningsinsatser till varje enskild kund! Vi gör helt enkelt personlig träning PERSONLIG på riktigt!

Vi inleder alla nya uppdrag med ett konsultationssamtal där vi identifierar ditt nuläge och ditt önskade läge. Detta följs sedan upp med en screening (funktionsanalys och ett frågeformulär).

Baserat på dina mål och syften, din fysiska status, din livssituation och dina intressen tar sedan vi fram ett träningsupplägg helt anpassat efter dina behov. Det är här vi skapar strukturen för hur du ska nå dina träningsmål, vad du ska göra, när du ska göra det och när vi ska göra saker tillsammans.

Beroende på hur dina behov ser ut kan en PT-timma vara förlagd till gymmet, till löpspåret, till cykelbanan eller i ditt hem. Oavsett, så är vi på Folkhälsobolaget kompromisslösa med att träningen för dig som klient ska vara säker och effektiv: Teknik först, belastning sedan! Allt annat riskerar att ge uteblivna resultat och skador!

Personlig träning, 55 minuter                   Pris: 890 kr

Personlig träning Duo                   Pris: 650 kr

Kom-i-gång-paket BAS                   Pris: 2 990 kr

 • Totalt 4 PT-tillfällen a’ 55 min
  • Träff 1: Konsultationssamtal samt funktionsanalyser
  • Träff 2: genomgång träningsplaneringen, teknik och teori
  • Träff 3: gemensam träning
  • Träff 4: gemensam träning
 • Gemensam veckoavstämning

Kom-i-gång-paket SILVER 10 veckor                                 Pris: 4 990 kr

 • Träningsplanering
 • Totalt 6 PT-tillfällen a’ 55 min
  • Träff 1: Konsultationssamtal samt funktionsanalyser
  • Träff 2: genomgång träningsplaneringen, teknik och teori
  • Träff 3: gemensam träning
  • Träff 4: kostkonsultation
  • Träff 5: gemensam träning
  • Träff 6: gemensam träning och avslut detta program
 • Generella kostrekommendationer utifrån en individuell kostdagbok
 • Gemensam veckoavstämning och veckoplanering

Kom-i-gång-paket GULD 16 veckor                                    Pris: 8 490 kr

 • Träningsplanering
 • 11 PT-träffar
  • Träff 1: Konsultationssamtal samt funktions- och hållningsanalys
  • Träff 2: genomgång träningsplanering, teknik och teori
  • Träff 3: gemensam träning samt fystester
  • Träff 4: kostkonsultation
  • Träff 5-10: gemensam träning
  • Träff 11: Fyster, gemensam träning och avslut detta program
 • Kostrekommendationer utifrån en individuell kostdagbok
 • Gemensam veckoavstämning och veckoplanering

Träningsplanering                                                                   Pris: 350 kr

Fystester                                                                                     Pris: från 590 kr

KOSTRÅDGIVNING

Kostrådgivning är en tjänst som vänder sig till dig som vill förändra något när det kommer till kosten. Det kan vara att du vill göra en viktreglering, att du vill optimera dina resultat av träningen, att du vill kunna göra näringsriktiga val i mataffären/ på restaurangen eller att du har eller vill förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar.

Vi lägger stort fokus på beteendeförändringar och att du som klient själv förstår och har kunskapen om hur du ska och bör äta för att uppnå dina mål. Konkret innebär det att vi inte jobbar med färdiga kostscheman.

Vidare utgår vi ifrån livsmedelsverkets rekommendationer samt de nordiska näringsrekommendationerna i vår rådgivning eftersom dessa vilar på vetenskaplig grund. Vi kommer således inte förorda vare sig strikta lågkaloridieter, lchf, paleo eller liknande. Upplever du som klient att dessa, eller andra dieter, tidigare har hjälpt dig tar vi självklart in delar av tankesättet i ditt upplägg.

Så här går det till:

Vid vårt första tillfälle kommer vi att ha ett konsultationssamtal. Där kartlägger vi vad du vill, vilka verktyg du behöver för att ta dig dit, identifierar eventuella fallgropar, sätter en övergripande plan för hur du ska ta dig vidare mot ditt mål.

Vid vårt andra tillfälle kommer vi tillsammans att analysera den kostdagbok som du kommer att få upprätta. Du kommer att få med dig konkreta tips och råd kring eventuella justeringar som bör göras.

Beroende på dina mål kan den fortsatta kostrådgivningen bestå av coachande och uppföljande samtal, deltagande på föreläsningar/ work shops, träningsplanering, fortsatta kostregistreringar och så vidare.

Vi erbjuder kostrådgivning både som ett personligt möte eller på distans via Skype, Face Time eller telefon.

Pris: från 790 kr

PT SMALL GROUP

I PT small group ingår du i ett litet team om 4-6 deltagare som ses för gemensam träning vid 8 tillfällen. Du kommer att jobba utifrån en individuell plan men kommer att göra det i ett team där vi stöttar och inspirerar varandra, utbyter erfarenheter, tränar med varandra. Du får helt enkelt det bästa av två världar: glädjen, inspirationen och styrkan av att träna och kämpa i grupp OCH att träna med en personlig tränare som är kompromisslöst noggrann med teknik och utförande, som tillsammans med dig lockar fram din inre styrka, motivation och följer dig mot dina mål!

Innehåll:

 • Individuell kartläggning bakgrund, nuläge, önskat läge
 • Individuell funktions- och hållningsanalys
 • Individuell träningsplanering
 • 8 PT-ledda träningspass
 • Individuell coaching: 2 ggr á 30 min
 • Sluten facebookgrupp där vi lägger upp veckans tips med mera exklusivt för medlemmar i gruppen.

Pris: 3 990 kr

REHAB-TRÄNING

Vi betraktar inte rehabiliteringstränings som ett undantagstillstånd eller som en egen träningsform. Vi ser snarare rehabträningen som en grundläggande träning för hela kroppen. Anledningen till att man ägnar sig åt rehabträning beror dock oftast på att åtgärda symptom som smärta eller att man har genomgått en operation. Oavsett anledning, vi hjälper dig att skapa en övergripande plan för din rehabiliteringsprocess i syfte att bygga upp en stark och skadefri kropp från grunden i samband med din rehabiliteringsperiod!

Så här går det till:

Vi startar varje uppdrag med att utreda och leta efter grundorsaken till ditt smärttillstånd genom att göra ett antal hållnings- och funktionsanalyser. Går du hos en fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor och fått ordination om specifik träning eller går under ett behandlingsprogram tar vi fram en plan i samråd med din behandlare. Är du inte under pågående behandling kan vi upprätta en åtgärdsplan där kommande behandling av fysioterapeut eller liknande eventuellt ingår. 

I den plan som vi upprättar för dig ingår en träningsplanering samt övriga planerade insatser och aktiviteter. Träningsplaneringens första del kommer att ha fokus på att åtgärda både grundorsak och symptom till dina besvär. Den senare delen kommer att ha mer fokus på dina egna mål med träningen.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation så gör vi en bedömning av din situation.

WORK SHOP

Vi anordnar löpande ett antal olika minikurser och work shops med olika teman inom träning, kost, motivation. Vi kommer även ut till din arbetsplats, till ditt korpenlag eller till företagseventet med våra föreläsningar. Eller varför inte samla ihop vänner och grannar?

Träna säkert och effektivt och nå dina resultat!

Här går vi igenom lyftteknik och hållning i gymmet och i vardagen, vi kommer att prata om faktorer som påverkar dina träningsresultat samt hur du bör planera din träning för att optimera önskade resultat.

Tid: 2,5 timmar ink.paus.
Pris: 795 kr

Näringslära för livet!

Här går vi igenom grunderna inom näringslära. Vi kommer att prata om vad vi behöver äta för att kroppen ska fungera, när vi ska äta samt hur mycket vi behöver äta. Vi kommer blanda annat att titta på kolhydraternas, proteinernas och fetternas olika syften och funktioner, varför vi inte kan leva utan dem, ungefär hur mycket vi bör få i oss av dem samt hur vi gör smarta val av dem. Vidare kommer vi att gå igenom kosttillskott jämfört med ”vanlig mat”, begreppet sockerberoende samt viktiga framgångsfaktorer för en bestående viktreglering.

Tid: 3,5 timmar ink. paus
Pris: 995 kr

Konsten att få det gjort och inte ge upp!

Här går vi igenom vikten av att ha en plan, effektiva strategier för uppskjutande, vi gör motivationsövningar samt går igenom ett antal framgångsfaktorer för att en förändring ska bli bestående.

Tid: 2,5 timmar ink. paus
Pris: 795 kr

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close